Select Page

Leermiddelen

BYOD, Boeken en benodigdheden

BOEKEN EN ANDERE BENODIGDHEDEN

Vanaf 2018-2019 is OsingadeJong de leverancier van boeken op het MCA. Voor de zomervakantie wordt de leerling per brief geïnformeerd over de wijze waarop hij/zij kan bestellen via www.osingadejong.nl.

De leerling heeft een schoolcode en een leerlingnummer nodig. De schoolcode is MCA 18Q.

Het leerlingnummer krijgt de leerling van school en staat ook in de brief die de leerling van OsingadeJong krijgt.

Heeft uw zoon/dochter op 1 juli nog geen brief ontvangen, neemt u dan contact op met OsingadeJong via OsingadeJong.nl. Als de leerling voor de zomervakantie bestelt, krijgt de leerling de boeken voor het nieuwe schooljaar naar het thuisadres opgestuurd. U ontvangt geen rekening voor de boeken. De school ontvangt per leerling een bedrag van de overheid waarmee de boeken worden betaald.

 

  • Welke leermiddelen zijn gratis? Kort samengevat: al het lesmateriaal waarvan een docent aangeeft dat de leerlingen dit in de les, in een studiehuis of thuis moeten gebruiken. Werkboeken en zelfgemaakt materiaal wordt door de vakdocent aan het begin van het jaar uitgedeeld en aan het eind van het jaar weer ingenomen.
  • Wat is niet gratis?
     Zaken die meerdere jaren meegaan of geen informatiedrager zijn, zoals, agenda, schriften, pennen, laptops, rekenmachine, sportkleding, usb-stick, atlas, woordenboeken, lees- en literatuurboeken, kosten van ICT applicaties, tekenmateriaal, tekendozen, schoolboeken die meerjarig door de leerling geraadpleegd worden.
  • Let op: u huurt de boeken/leermiddelen via van Osinga de Jong. De boeken zijn niet uw eigendom, maar van school; leerlingen/ouders blijven dus aansprakelijk voor beschadigingen aan de boeken/leermiddelen (die immers in bruikleen zijn). Eventuele schade zal Osinga de Jong rechtstreeks bij u in rekening gaan brengen.
  • Over zaken die – naast de bij de firma Osinga de Jong te huren boeken – door ouders zelf dienen te worden aangeschaft vindt u de gegevens bij de informatie over de verschillende leerjaren. Let op de aanschaf van rekenmachines in het eerste jaar en in het vierde jaar havo via de firma Scheepstra. Zie de informatie in hoofdstuk 05 en 08