Select Page

De brugklas

2 jaar onderbouw

Onderbouw

Je werkt bij ons de eerste twee jaar op havo of op mavo niveau, soms zul je daar tussenin zitten. De eerste twee jaren zijn brugjaren, waarin je kunt bekijken welk niveau het beste bij je past.

Bij het eerste en tweede rapport krijg je een prognose: mavo of havo. Aan het einde van het jaar bepaalt de docentenvergadering of je je opleiding op havo, mavo of op een ander niveau afmaakt. Voor inzet, zelfstandigheid, samenwerken krijg je een aparte waardering. Voor de bovenbouw op onze school en in het vervolgonderwijs zijn deze vaardigheden van groot belang. Wij vinden het heel belangrijk dat je ziet of je daarin vooruit gaat.
Ook wordt bijgehouden of je achterstanden hebt. Driemaal per jaar hebben jij en je ouders met je mentor een gesprek over je rapport.

In de eerste 2 jaren krijg je lessen Nederlands, Engels en wiskunde, mentoruur en vier leergebieden. Dat zijn mens & maatschappij, mens & natuur, Internationale communicatie, en kunst, cultuur en bewegen. 

Keuzecursussen

Je krijgt daarnaast keuzecursussen als extra onderwijsaanbod.

Het doel van keuzecursussen is om je  – naast leergebieden/vakken – de gelegenheid te geven je te verdiepen in een onderwerp of vaardigheid die jou interesseert of waar je nieuwsgierig naar bent. Je volgt keuzecursussen op maandag, woensdag en vrijdag. Je kunt je daarvoor zelf inschrijven. Er zijn wel 90 keuzes waaronder ‘koken’, ‘museumgids junior’, ‘sport’ en ‘games maken’.

Je kunt je ook extra verdiepen in een leergebied/vak bijvoorbeeld in taal, rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels of Frans. Sommige leerlingen worden door de coördinator voor zo’n remediërende cursus ingeschreven. Dit op advies van de vakdocent. Voor de overige twee dagen kunnen zij zich dan vrij inschrijven.

Bij keuzecursussen word je beoordeeld op je vaardigheden (inzet, zelfstandigheid en samenwerken). Je kunt een O, een V of een G krijgen. De docent ‘middelt’ deze letters en komt hiermee tot een eindbeoordeling (“de persoonlijke ontwikkeling”) voor de keuzecursus, bestaande uit één letter. 

Voor een voorbeeld van het keuzecursusaanbod klik op  aanbod keuzecursussen periode 1 verkort.pdf

Maatschappelijke stage

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben de keuze of ze de Maatschappelijke Stage opnemen in hun onderwijsprogramma of niet. Montessori College Arnhem heeft ervoor gekozen om door te gaan met de Maatschappelijke Stage. De stage vindt grotendeels plaats in het tweede leerjaar en behelst 25 uur. De stage wordt buiten schooltijden gelopen. In de bovenbouw wordt van de leerlingen nog 5 uur inzet verwacht als schoolsteward. 

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Het is een stimulering van het Burgerschap en daarnaast sluit de Maatschappelijke Stage ook volledig aan bij de visie en doelen van onze school.

De hulp van ouders bij het meedenken over de maatschappelijke stage en het mee zoeken naar stageplekken (binnen hun netwerk) wordt zeer op prijs gesteld.

Mentoraat

De eerstejaarsgroepen hebben een groepsmentor. Deze blijft twee jaar bij de groep en begeleidt de groep als geheel. Daarnaast heeft iedere leerling een persoonlijke mentor (dit kan de groepsmentor zijn). Deze persoonlijke mentor begeleidt de leerling individueel bij studie en planning.

In de mentoruren is plaats voor groep- en individuele begeleiding. Ook besteden we aandacht aan vaardigheden. Dit helpt de leerling goede studiemethoden en een studiehouding te ontwikkelen.

Jaarlijks houden we in een van de eerste weken van het schooljaar voor alle groepen monti-dagen. De monti-dagen van het eerste leerjaar vinden plaats op school. Voor hulp tijdens de monti-dagen doen we een beroep op ouders.

De monti-dagen voor het tweede leerjaar houden we op school. Het programma staat in het teken van samenwerken. De activiteiten vinden zowel binnen de eigen mentorgroep plaats als met de andere groepen samen. Voor hulp tijdens deze dagen doen de mentoren een beroep op ouders.

De derdejaarsleerlingen krijgen een individuele mentor toegewezen voor de begeleiding van het studieproces, waarbij ook de persoonlijke aspecten aandacht krijgen. De groepsmentor begeleidt de groep en de processen die zich hierin afspelen. Er is ruim aandacht voor het keuzeproces naar de toekomst. De leerlingen kiezen namelijk aan het eind van het derde jaar hun profielvakken. De monti-dagen in het derde jaar worden gehouden in Coevorden (mavo 3) en Arnhem (havo 3). De mentoren doen voor hulp tijdens deze dagen een beroep op ouders.

In mavo-4, havo-4 en havo-5 hebben de leerlingen een persoonlijke mentor voor hun (studie)begeleiding. In het lesrooster zijn tijden vrijgemaakt waarop de mentor met zijn of haar leerlingen kan samenkomen.

De havo-4 leerlingen gaan tijdens de monti-dagen op kamp in de Ardennen. Zij dienen hiervoor in het bezit te zijn van een geldig grensdocument. Voor hulp tijdens deze dagen wordt door de mentoren een beroep gedaan op ouders. Mavo 4 en havo-5 werken tijdens de monti-dagen op school aan het profielwerkstuk. Mavo 4 gaat na het examen naar Rotterdam. Havo-5 gaat naar Antwerpen. Zij dienen eveneens in het bezit te zijn van een geldig grensdocument en een Europese zorgpas.