Select Page
Brief van de minister

Brief van de minister

Onderwijsminister Slob heeft vandaag bekendgemaakt dat de centrale eindexamens 2020 geschrapt worden. Om leerlingen toch met een volwaardig diploma van school te kunnen laten gaan, zullen de resultaten van de schoolexamens gaan bepalen of een leerling wel of niet...