Select Page

Nieuwsbrieven

Recent en archief

Nieuwsbrieven

De school stuurt per e-mail nieuwsbrieven naar huis over actuele ontwikkelingen op school. Die kunnen gaan over bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad, het decanaat, mentordagen, toetsweken, een schoolfeest of een ouderavond. Hieronder kun je de nieuwsbrieven bekijken.