Select Page

Ons Montessori

Voortgezet Montessori Onderwijs

Maria Montessori

Maria Montessori

Maria Montessori (1870 – 1952) was een Italiaans arts en pedagoge, die vooral bekend werd door het (door haar ontwikkelde) montessori onderwijs.
In haar kinderhuizen in Italië (‘case dei bambini’) ontwikkelde zij haar eigen methode die beroemd zou worden. Twee boeken van haar hebben sterk bijgedragen aan de verspreiding van het montessorionderwijs in Nederland: De Methode (1916), en Zelfopvoeding (1922).

De kern van het montessori onderwijs wordt meestal samengevat in haar uitspraak: “Help mij het zelf te doen”. De laatste jaren van haar leven woonde Maria in Amsterdam. Ze overleed op 82-jarige leeftijd in Noordwijk. Op de foto links Maria Montessori. Op de foto rechts Maria Montessori en Kees Boeke, de grondlegger van het IVO onderwijs.

Voortgezet Montessori Onderwijs

Er zijn 19 scholen voor Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) in Nederland. Op VMO scholen leer je van en met elkaar in een activerende leeromgeving, die aansluit bij je leeftijd. Je hebt een bepaalde keuzevrijheid. Je wordt uitgedaagd om na te denken over waar je staat en wat je moet doen; over je stijl van werken en die zo nodig te verbeteren. Vertrouwen, respect en ruimte om verantwoordelijkheid te dragen staan voorop.

Het onderwijs in vakken en leergebieden is – meer dan in het montessori basisonderwijs – gericht op werk en maatschappelijk functioneren. We houden rekening met de landelijke eisen voor de vakken en de examens.

Het onderwijs op Montessori College Arnhem is gebaseerd op de drie brede Montessori doelen (zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid) en op de zes karakteristieken van VMO scholen:

  • Hoofd, hart en handen. Je leert niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Die betrekken we in onze de leergebieden, keuzecursussen en vakken.
  • Leren kiezen. Je moet regelmatig keuzes te maken. Zo leer je zelfstandigheid te ontwikkelen.
  • Reflecteren. Je denkt samen met de docent na over je leren, om te zien waar je staat en wat je moet doen.
  • Sociaal leren. Je leeftijdgenoten zijn belangrijk voor je. Je leert van en met elkaar. Samen leer je meer en beter.
  • Samenhang in leerstof. In onze leergebieden (onderbouw) en profielmodules (havo) en sectormodules (mavo) overschrijden we de grenzen tussen de traditionele vakken. Ook met de keuzecursusssen  in de onderbouw doen we dat.
  • Binnen en buiten school. Je werkt binnen en buiten de school aan je bekwaamheden en aan je maatschappelijke rol. Op onze school loop je bijvoorbeeld maatschappelijke stage. Ook krijg je studie en beroepskeuze. Leerlingen organiseren acties (bijvoorbeeld Duurzaamheid, Warchild of Serious Request). Je gaat op excursies. Bepaalde keuzecursussen zijn buiten school of worden de school binnengehaald.

Op de website van de Nederlandse Montessori Vereniging (www.montessori.nl) kun je alle VMO scholen vinden en ook informatie over het Montessori onderwijs.

Literatuur

Karakteristieken van scholen voor voortgezet Montessori-onderwijs, Michael Rubinstein (red), Apeldoorn, Antwerpen 2008
Docent in het voortgezet montessori-onderwijs, Michael Rubinstein (red), Apeldoorn, Antwerpen 2010
Maria Montessori 1870 – 1952, Kind van haar tijd, vrouw van de wereld, Marjan Schwegman, Amsterdam 1999

Montessori Nu!

Op 15 april 2017 verscheen op you tube Montessori Nu! De film is gemaakt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Montessori Vereniging.
Klik op: www.youtube.com/watch?v=0eKOIqWj7K0

We gooien een balletje op

In het filmpje “We gooien even een balletje op”  vertellen zes docenten over de zes karakteristieken van het Montessori onderwijs: reflecteren, sociaal leren, leren kiezen, samenhang in leerstof, hoofd/hart/hand en leren binnen en buiten school. Nieuwsgierig? Klik op de volgende link.

https://www.youtube.com/watch?v=FHtjEEYOZsQ&feature=em-upload_owner-smbtn

Kees Boeke

Kees Boeke (1884-1966), onderwijsvernieuwer; oprichter van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven; grondlegger van de IVO Vereniging, de vereniging ter bevordering van op het Individuele kind gerichte Vernieuwing van het Onderwijs; ontwerper van het taken- en proevensysteem; oprichter van de “Stichting het IVO-diploma” in 1938, sinds 1958 de IVO Vereniging genoemd. Legde nadruk op de zelfwerkzaamheid, het eigen initiatief en de creativiteit van de leerlingen.

Zijn ideaal was: …”het kind te zien en te helpen worden wie het is”. Kees Boeke werkte nauw samen met Maria Montessori om de montessorischool Bilthoven op te zetten. Op de foto rechts zijn beiden te zien. In 2016 is een einde gekomen aan het IVO-diploma en aan de IVO Vereniging.

Literatuur

De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966), Daniela Hooghiemstra, Amsterdam 2013.

Flexibel afsluiten, kwaliteit door onderwijs op maat, IVO Vereniging, Utrecht 2003 onder redactie van Piet Dinghs en Sjef Nilwik.

Flexibel afsluiten, kwaliteit borgen, IVO Vereniging, Utrecht 2007 onder redactie van Piet Dinghs en Sjef Nilwik.

Over de IVO Vereniging: Met de moed van de hoop. Studies over de vernieuwing van opvoeding, onderwijs en maatschappij in Nederland in de periode tussen 1930-1984, Kees Morsch, Nijmegen 1984.

Een halve eeuw IVO scholen, beschouwingen over individueel voortgezet onderwijs, IVO Vereniging 1983

Montessori College Arnhem

Net als Maria Montessori en Kees Boeke vinden wij zelfwerkzaamheid, ruimte om je eigen keuzes te maken, en onderwijs waarbij elke leerling tot zijn recht komt, belangrijk.

Op Montessori College Arnhem werken leerlingen  met een grote mate van zelfstandigheid in hun eigen tempo aan hun leerdoelen. Gelijkwaardigheid, eigenheid en ruimte om te leren voor leerlingen en medewerkers zijn kenmerkend voor onze school. In een informele,  open sfeer wordt gewerkt aan onderwijs dat leerlingen helpt om als gelukkige, zelfstandige mensen met een diploma van school te gaan.

Historie van de school

Informatie over de historie van de school is te vinden in het jubileumboekje Leer me het zelf te doen, 40 jaar IVO Montessorischool Oosterbeek, door  Rob Wolf,  Nijmegen 2006, ISBN-10: 90-76791-08-2 of ISBN-13: 978-90-76791-08-1. Te verkrijgen via school: montessori@montessoriarnhem.nl

De meest recente informatie over de historie van de school is te vinden in het jubileumboek 50 jaar IVO-MAVO Zuid Veluwe Montessori College Arnhem, door Hester van de Grift en Willem Wisselink, Arnhem 2016, ISBN 978-90-822137-1-3. Te verkrijgen via school: montessori@montessoriarnhem.nl

bijgewerkt 5 juli 2018