Select Page

Schoolgids

2019 – 2020

Schoolgids 2019 – 2020

De schoolgids wordt jaarlijks vernieuwd en bevat vooral de zakelijke en praktische informatie over de school. Vooral nuttig om bepaalde zaken op te zoeken, zoals bijvoorbeeld informatie over de leerplicht, de ouderbijdrage, absent melden, inhoud van ouderavonden, informatie per leerjaar, namen en functies van medewerkers en dergelijke.

Naast de schoolgids kent de school nog een aantal meer inhoudelijk gerichte documenten waaronder het Schoolplan 2016-2020. In het Schoolplan vindt u de missie en visie van de school en de koers voor de jaren waarover het Schoolplan gaat. Op de website van de school kunt u het Schoolplan vinden onder het hoofdstuk Onderwijs.