Select Page

Onderwijsminister Slob heeft vandaag bekendgemaakt dat de centrale eindexamens 2020
geschrapt worden. Om leerlingen toch met een volwaardig diploma van school te kunnen laten
gaan, zullen de resultaten van de schoolexamens gaan bepalen of een leerling wel of niet geslaagd
is. We hebben van de minister een brief gekregen met een toelichting op zijn besluit. Deze brief
wordt zo spoedig mogelijk op de website van onze school geplaatst.

Door het vervallen van de centrale eindexamens is er nu meer tijd om de inhaaltoetsen en
herkansingen van het schoolexamen zorgvuldig voor te bereiden en veilig af te nemen.
Wij hebben als gezamenlijke scholen van stichting Quadraam besloten om de schoolexamens te
verplaatsen naar mei. Op deze manier willen we al onze leerlingen ruimte en duidelijkheid bieden.

Omdat op onze school de laatste schoolexamenweek al is afgerond, betekent dit concreet dat het
inhalen van schoolexamens zal plaatsvinden tussen 6 mei en 6 juni 2020. Hiermee vervallen de
afspraken die momenteel staan voor het inhalen van het schoolexamen (1 t/m 3 april a.s.).

De schoolexamens moeten vóór 6 juni 2020 afgerond zijn, omdat de minister aan heeft gegeven
dat er na 6 juni mogelijkheden zijn voor herkansingen. Op dit moment is helaas nog niet duidelijk
om welke herkansingen het precies gaat. Het kan gaan om de reguliere herkansingen van de
schoolexamens, maar ook om herkansingen gekoppeld aan een zogenaamde nieuwe ‘zakslaagregeling’ die we nog krijgen van de minister.

Wij gaan nu aan de slag met een nieuwe planning. We houden ons daarbij uiteraard aan de
richtlijnen van het RIVM en de ‘zak-slaagregeling’ die we nog van de minister krijgen. Zodra wij
meer duidelijkheid hebben, horen jullie weer van ons. We verwachten in ieder geval dat uw
zoon/dochter de komende tijd goed in contact blijft met de mentor en vakdocenten omtrent de
afronding van het schoolexamen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons.

Hartelijke groet,

ook namens
Examensecretarissen: Robert van Popering (mavo) en Ties Jansen (havo).
Afdelingsleiders bovenbouw: Edit Djini (mavo) en Suzanne de Kleyn (havo)

Sander Luttje
Directeur Montessori College Arnhem