Select Page

Nieuwsbrieven

Recent en archief

Verlofregeling

 De leerplichtwet beperkt de mogelijkheden voor leerlingen om tijdens schooltijd vrij krijgen. Hieronder in het kort de regels:

Vanwege de leerplicht moeten leerlingen jonger dan 18 jaar naar school. Een dag ertussen uit of een week vakantie tussendoor is in principe niet mogelijk. Daar mag de school in basis geen toestemming voor verlenen.

De wetgeving kent uitzonderingen, zogenaamde gewichtige omstandigheden. Vrijstelling van de leerplicht kan in de volgende bijzondere gevallen worden verleend.

1. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) door hun beroep slechts buiten de schoolvakanties hun vakantie- op kunnen nemen.
Dan moet dit verlof in ieder geval aangevraagd worden voordat de reis geboekt wordt en moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de school op het volgende formulier: Aanvraag_vakantie_buiten_schoolvakantie.pdf

2. Bijzondere omstandigheden zoals verhuizen, huwelijk, overlijden, jubilea en dergelijke van familie in de 1e graad. Hiervoor wordt in de meeste gevallen één dag, of twee wanneer het buiten de stad is, toegestaan. Hiervoor moet u bijgevoegd formulier gebruiken.
Geef dit ingevulde formulier zo vroeg mogelijk mee om af te geven aan de receptie.
Bij feestelijke gelegenheid kan dat best al acht weken of een maand van tevoren: Aanvraag_vrijstelling_schoolbezoek_andere_gewichtige_omstandigheden.pdf

Ten overvloede wordt erop gewezen, dat niet als gewichtige omstandigheden gelden:

  • Sportevenementen buiten schoolverband, tenzij de leerling moet uitkomen als vertegenwoordiger van het land. Bewijsstukken dienen hierbij overlegd te worden.
  • Concerten e.d., tenzij de leerling zijn of haar land vertegenwoordigt.
  • Op (wintersport)vakantie gaan buiten de schoolvakantie(s) zonder dat er sprake is van bovengenoemde beroep gerelateerde redenen.
  • Het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark, e.d. buiten schoolverband.
  • Eén of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen, bijvoorbeeld om financiële redenen (goedkoper buiten seizoen, vakantie door anderen betaald e.d.) of vervoerstechnische redenen (files vermijden, met anderen meerijden).

Het is mogelijk om tegen een beslissing om geen verlof te verlenen een bezwaarschrift in te dienen bij de bevoegde instantie (leerplichtzaken van de woongemeente).

Bij handelen in strijd met  hierboven omschreven afspraken is de opleidingsdirecteur verplicht om de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente in te schakelen.