Select Page

Uniek onderwijs

Wat maakt ons uniek?

Academische Opleidingsschool

Scholen voor voortgezet onderwijs leiden steeds vaker zelf toekomstige docenten op. Zij doen dat samen met de hbo-lerarenopleidingen en de universitaire lerarenopleidingen. Dit wordt door de overheid (financieel) gestimuleerd. Het is o.a. ingegeven door het lerarentekort en de wens de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Montessori College Arnhem is een van de scholen in Arnhem en omgeving die samen met het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Docenten Academie Nijmegen en Hogeschool Utrecht (HU) studenten opleidt voor docent. Naast opleidingsschool zijn wij ook academische opleidingsschool. Dat wil zeggen dat wij het opleiden van leraren koppelen aan praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling op onze school. Collega’s in opleiding doen onderzoek in de laatste fase van hun studie en worden daarbij ondersteund door een onderzoeksbegeleider van onze school. Montessori College Arnhem heeft het keurmerk Academische opleidingsschool verworven.

Montessori College Arnhem is er dus niet alleen voor leerlingen en docenten, maar ook voor stagiaires, nieuwe docenten en startende docenten. Om een beeld te krijgen van onze school en de opleidingsmogelijkheden klik op het volgende filmpje:

https://vimeo.com/141516425

 

BètaExcellent programma

Montessori College Arnhem is een van de landelijke scholen met speciale aandacht voor BètaExcellent onderwijs en dit wordt door de overheid (Platform Bèta Techniek) ondersteund. Hiervoor hebben we een BètaExcellent beleidsplan ontwikkeld, waarbij gestreefd wordt om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de bètavakken verder te verhogen.

Gestreefd wordt naar een groter percentage leerlingen in de exacte profielen met daarop volgend een grotere doorstroom naar de vervolgopleidingen. De nadruk ligt hierbij op talentontwikkeling en bevordering van excellentie. Leerlingen krijgen mogelijkheden om hun passie en talent in de bètavakken te ontdekken en worden geprikkeld deze op een hoger niveau verder te ontwikkelen.
Dit gebeurt in samenwerking met de spannende en uitdagende omgeving van het vervolgonderwijs. Er wordt nauw samengewerkt met universiteiten, het HBO en MBO.

Het BètaExcellent beleidsplan past in de Montessori onderwijsopvatting, bijvoorbeeld waar het betreft het streven naar verdieping van leren, het kunnen omgaan met keuzes maken en daar ook verantwoordelijkheid voor durven dragen. Leerlingen krijgen (binnen bepaalde kaders) keuzevrijheid om hun bètatalenten te ontdekken en op hoog niveau verder te ontwikkelen.

Het project geeft leerlingen ruimte voor uitdagingen, initiatief nemen en ontwikkelen van zelfstandigheid. Het bevordert het verkrijgen van zelfinzicht. Tevens leren leerlingen grenzen van traditionele vakken te onderzoeken en wordt hen ruimte geboden om deze grenzen te durven overschrijden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

Anja Verhagen
projectleider BètaExcellent programma
a.verhagen@montessoriarnhem.nl

Investors in People

Onze school kreeg in 2017 voor de tweede keer het certificaat als Investors in People school, een Internationaal kwaliteitskeurmerk voor profit en non-profit organisaties. Met de Investors in People erkenning laten we zien dat docenten en schoolleiders succesvol (blijven) samenwerken aan de verbetering van het onderwijs aan onze school.

Montessori College Arnhem heeft de afgelopen cyclus van twee jaar meer dan succesvol afgerond. De school kreeg in december 2017 een zilveren onderscheiding, een score die scholen in Nederland zelden behalen. De assessor omschrijft onze school als volgt: “Het Montessori College Arnhem is een dynamische school, die druk bezig is met het vormgeven van haar toekomst. Medewerkers voelen zich hierbij betrokken en participeren individueel en in samenwerkingsverbanden in de vormgeving van deze toekomst.”

Natuurlijk werden er ook verbeterpunten en aanbevelingen gedaan. In de komende periode gaan we hiervoor een ontwikkelplan opstellen.

 

Vooropleiding Theater

ArtEZ vooropleidingen

Montessori College Arnhem werkt samen met ArtEZ , Kunstbedrijf Arnhem en Toneelgroep Oostpool wat betreft vooropleidingen kunstvakonderwijs: muziek, muziektheater en theater.

Externe Vooropleiding Muziek

Gezamenlijke vooropleiding van ArtEZ Conservatorium en Kunstbedrijf Arnhem in samenwerking met Beekdal Lyceum, Candea College, Dorenweerd College, Liemers College, Lyceum Elst, Montessori College Arnhem, Olympus College, Stedelijk Gymnasium Arnhem, Thomas a Kempis

Gevoel voor muziek is aangeboren en manifesteert zich vaak al op jonge leeftijd. Als die drang naar musiceren onverminderd blijft, kan een vooropleiding je heel wat voordelen bieden. Oók als je nog helemaal niet zeker weet of je later van muziek je werk wilt maken. Het brengt je alweer veel verder dan een muziekschool en je kunt op een professionele manier kennismaken met muziekonderwijs. En als je daarna kiest voor een studie aan een conservatorium, ben je alvast optimaal voorbereid.

Aansluiting

Veel leerlingen bereiden zich al tijdens hun middelbare schooltijd voor op een studie aan het conservatorium. Meestal doen zij dat op een muziekschool of bij een privédocent. Conservatorium, muziekscholen, muziekdocenten en het voortgezet onderwijs opereren doorgaans onafhankelijk van elkaar, waardoor toekomstige conservatoriumstudenten aansluitproblemen kunnen ondervinden.

Samenwerkingsverband

Kunstbedrijf Arnhem, ArtEZ Conservatorium, Beekdal Lyceum, Candea College, Dorenweerd College, Liemers College, Lyceum Elst, Montessori College Arnhem, Olympus College, Stedelijk Gymnasium Arnhem, Thomas a Kempis, zijn daarom een samenwerkingsverband aangegaan in de vorm van een gezamenlijke externe vooropleiding.

Voorbereiding op muziekstudie

In de vooropleiding krijgen getalenteerde en gemotiveerde jongeren de kans om hun talent te ontwikkelen, te ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en zich voor te bereiden op een auditie voor een conservatoriumopleiding. Inschrijving is mogelijk voor zowel Klassieke muziek, Jazz & Pop, Docent Muziek, Muziektherapie, Media Music en Muziektheater.

Inschrijving

Deelname voor J&P, Klassieke Muziek en MediaMusic staat open voor leerlingen vanaf het tweede of hogere leerjaar(niet eindexamenjaar). Deelname voor Docent Muziek, Muziektherapie en Muziektheater staat open voor leerlingen in latere leerjaren. Na inschrijving ontvangen de kandidaten een oproep voor een toelatingstest in de periode mei-juli. Wie deze test met goed gevolg aflegt, kan in schooljaar 2018-2019 met de vooropleiding beginnen.

Programma

De deelnemende leerlingen krijgen: gezamenlijke theorie en ensemble lessen, workshops, lessen van conservatoriumdocenten, een voorspeelavond en werkdagen op ArtEZ met alle vooropleiding disciplines bij elkaar. De leerlingen houden daarnaast hun eigen (privé) docent voor vocale en instrumentale lessen.

Nelleke Verweij
Coördinator Talentontwikkeling
026-3272319
0611262613
nelleke.verweij@kunstbedrijfarnhem.nl

www.artez.nl/opleidingen/externe-vooropleiding

Gezamenlijke Vooropleiding Muziektheater

Gezamenlijke meerjarige externe vooropleiding Muziektheater van ArtEZ Conservatorium en Kunstbedrijf Arnhem in samenwerking met: Beekdal Lyceum, SGA, Lorenz College en Montessori College

Wil je muziek en theater combineren en denk je erover om de bachelor Muziektheater te gaan volgen? Meld je dan aan voor één van onze vooropleidingen.

Bij muziektheater ontmoeten twee disciplines elkaar: muziek en theater. 

Muziek vertelt iets wat theater niet kan en theater verbeeldt iets wat muziek niet kan.

Muziek en theater versterken elkaar en kunnen bij muziektheater niet zonder elkaar.

www.artez.nl/opleidingen/vooropleiding-muziektheater

Voor vragen: nelleke.verweij@kunstbedrijfarnhem.nl

Gezamenlijke Theatervooropleiding OOST

van ArtEZ academie voor Theater, Toneelgroep Oostpool, Kunstbedrijf Arnhem, Onderwijsgroep Quadraam, Arentheem College, ROC Rijn IJssel.

Ben jij tussen de 16 en 22 jaar? Heb jij een diploma op zak of zit je in je eindexamenjaar? Heb jij het plan om auditie te gaan doen op de toneelschool? Dan is de vooropleiding misschien iets voor jou! Een weekendopleiding die je theatergrenzen verlegt en die je hoofd doet overlopen. Bij Theatervooropleiding OOST krijg je, onder leiding van professionals uit het theatervak, lessen in uiteenlopende facetten van het acteren.

Voor meer informatie: www.theatervooropleidingoost.nl