Select Page

MAVO

Bovenbouw

Keuzewerktijd (KWT)

In mavo 3 en 4 en in havo 3 krijg je drie maal per week keuzewerktijd (KWT): op de dinsdag, woensdag en donderdag.  KWT is een werkuur waarin je zelfstandig aan de slag gaat met het vak waaraan jij wilt werken. Je kiest zelf voor welk KWT uur je je inschrijft. Mentoren en vakdocenten kunnen leerlingen adviseren een bepaald KWT te kiezen. 

KWT wordt in clusters aangeboden, zodat je tijdens het KWT-uur aan meerdere vakken van dat cluster kunt werken. De clusters zijn mens en maatschappij, mens en natuur, internationale communicatie, Nederlands, rekenen/wiskunde.

Er zijn meerdere docenten en lokalen tot je beschikking. Je schrijft je iedere week in voor vier KWT uren. Bij deze inschrijving geef je aan voor welk vak je wilt werken, wat je gaat doen, en wie/wat je daarvoor nodig hebt. Inschrijven doe je elektronisch. Hoe dat gaat is op de mentorsite te vinden, zodat jij en je ouders weten hoe het werkt.

Examen

In de bovenbouw mavo (klas 3 en 4) en bovenbouw havo (klas 3, 4 en 5) werk je aan je examen. Je schrijft en presenteert dan ook je profielwerkstuk (mavo en havo). Ook zijn er in havo 4 en mavo 3 modules waarin de samenhang tussen de vakken duidelijk wordt, bijvoorbeeld in de profielmodule Totalitaire Staat (havo 4) of  Verbranding (mavo 3).

Examen mavo

In 2016 is een einde gekomen aan de eigen afsluiting voor de mavo, die wij sinds de oprichting van de school in 1966 met succes hebben gehanteerd. De mavo-leerlingen doen vanaf 2016 voor alle vakken mee met de landelijke centraal schriftelijke examens, net zoals op andere mavo scholen. De landelijke zak/slaagregeling geldt.

Cambridge Exams in havo 4 en mavo 3

In 2018 -2019 gaat de sectie Engels in 4 havo en 3 mavo starten met het aanbieden van het Cambridge Exams programma. Als de leerling hiervoor slaagt, krijgt hij of zij een internationaal erkend certificaat. Het niveau ligt één niveau hoger dan het regulier eindexamen niveau mavo en havo.

Begin van het schooljaar vindt de werving van leerlingen plaats. Rond oktober/november 2018 start het programma. Het programma loopt ongeveer een jaar. Leerlingen doen examen in november/december van hun eindexamenjaar. Voor de havo leerlingen wordt het programma in de reguliere lessen Engels verwerkt, voor de mavo leerlingen komt er een speciaal KWT-uur.